Sam Cook
Ul. Brzozowa 3
05-822 Milanówek


Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPM agd S.A. z siedzibą w Milanówku, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, KRS: 0000399132, REGON: 145840911, NIP: 5291798240.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Grabowskiego, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mpm.pl.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa pytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie, otrzymywanie newslettera, a także w celu przedłużenia gwarancji na produkty zakupione przez Państwa.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

Na potrzeby odpowiedzi na zapytanie oraz otrzymywanie newslettera przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

Na potrzeby przedłużenia gwarancji na zakupione produkty przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, a także szczegółów dotyczących urządzenia.

W przypadku realizacji odpowiedzi na Państwa zapytanie, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania odpowiedzi na Państwa zapytanie, a po tym okresie, przez okres 1 roku.

W przypadku otrzymywania newslettera, Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

W przypadku przedłużenia gwarancji, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania gwarancji na urządzenie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator nie pobiera danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane podane przez Panią/Pana.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich ani do państw trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych;

b. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

c. żądania usunięcia Danych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d. żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

e. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych w formacie umożliwiającym przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

EN

Nasza witryna stosuje pliki „Cookies”. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników, stosujemy narzędzia do zbierania danych. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących tych narzędzi. Zamieszczone zdjęcia produktów nie są ofertą handlową i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy i, w razie wątpliwości, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Sam Cook zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie w dowolnym czasie.